24.12.2018

سرقت پایه‌های سنگی پل شاه عباسی جاجرود


رادیوفردا: محسن قاصدی بخشدار جاجرود در استان تهران اعلام کرد بخشی از پایه‌های سنگی پل تاریخی«شاه عباسی» با ۸۵۰ سال قدمت به سرقت رفته و این سازه را در معرض تخریب قرار داده است.

به گزارش ایرنا این پل که با عنوان «شاه عباسی» جاجرود شناخته می‌شود از آثار دوران سلجوقی است که در دوره‌های صفویه، قاجاریه و پس از آن چند نوبت بازسازی و مرمت شده است.

بخشدار جاجرود هشدار داد: «سرقت سنگ‌های پایه پل، تردد خودروهای سنگین و بارندگی‌های اخیر میزان آسیب دیدگی پل را افزایش داده و احتمال تخریب پل جاجرود در آینده‌ای نزدیک بسیار زیاد است.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates