09.01.2019

مرگ زهرا نویدپور؛ پای یک نماینده مجلس در میان است


زهرا نوید پور جزییات تعرض سلمان خدادادی را در تلویزیون دولتی آذربایجان افشا کرد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates