10.01.2019

تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، اردبیل و یزد۲۰ دی ۹۷+ مجموعه عکس و فیلم


ایران کارگر: تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، اردبیل و یزد۲۰  دی ۹۷+ مجموعه عکس و فیلم
تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، اردبیل و یزد از صبح روز پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به سطح پایین حقوق و وضعیت نابسامان معیشتی خود برگزار شد. در تجمع اعتراضی فرهنگیان صدها تن شرکت داشتند. تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه صورت گرفت.

در تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، آنها علیه مجموعه حکومت و خیانتی که در حق فرهنگیان مرتکب می‌شوند؛ شعار می‌داند: «دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند»، «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه»

این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی

در تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، چندین دستنوشته به چشم می‌خورد که روی برخی از آن‌ها نوشته بود: «این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی»، «هم از فقر می‌نالیم هم از فرق»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»، «منزلت معیشت حق مسلم ماست»، «فریاد فریاد از این همه بیداد»، «بیمه کارآمد حق مسلم ماست»، «آموزش رایگان حق مردم ایران» و «دست غارتگران را از صندوق‌های بازنشستگی کوتاه باید گردد»

معلم زندانی آزاد باید گردد

فرهنگیان کرمانشاه همچنین خواستار آزادی معلمان زندانی شدند و به همین منظور ۲ دستنوشته‌ در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته بود: «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «جای معلم زندان نیست»

آزادی بیان ـ عقیده ـ اندیشه

معترضین ضمن اینکه با  با در دست داشتن دستنوشته «کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد» خواهان اتحاد میان اقشار مختلف مردم شدند، بر روی پلاکاردی دیگر نوشته بودند: «آزادی بیان ـ عقیده ـ اندیشه»

تجمع اعتراضی فرهنگیان اردبیل

در اردبیل نیز تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق پایین خود، همزمان با دیگر فرهنگیان در کرمانشاه و یزد برگزار شد.

دریافت به موقع پاداش حق مسلم ماست

فرهنگیان اردبیل در این تجمع که در مقابل اداره آموزش و پرورش استان برگزار شد؛ دستنوشته‌هایی در دست گرفته بودند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر»، «یکسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان»

تجمع اعتراضی فرهنگیان یزد

از سوی دیگر خبرها حاکی از تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته یزد همزمان با همکارانشان در استان‌های کرمانشاه و اردبیل مقابل اداره آموزش و پرورش این استان است. این تجمع نیز در اعتراض به سطح پایین حقوق فرهنگیان که آن‌ها را به پایین‌تر از خط فقر کشانده‌ است صورت گرفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates