05.03.2019

تجمع کارگران شرکت واحد مقابل وزارت کار

رادیوفردا: شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران همراه با تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان روز دوشنبه در اعتراض به کاهش «۷۰ درصدی»‌ قدرت خرید مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که فراخوان این تجمع را داده بود،‌ شماری از کارگران این شرکت همراه با اعضای گروه اتحاد بازنشستگان و جمعی از دانشجویان در اعتراض به «پایین آمدن ۷۰ درصدی قدرت خرید طبقه کارگر و تورم و گرانی» تجمع کردند و خواستار «افزایش حداقل دستمزد کارگران تا هفت میلیون تومان شدند».

Related posts:

  1. اداره اطلاعات شوش از خانواده‌های بخشی و قلیان خواست اطلاع‌رسانی نکنند
  2. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با خانواده‌های خود ملاقات کردند
  3. رضا شهابی: دلیلی برای بازداشت شبانه ما نداشتند
  4. کارگران معترض فولاد اهواز کفن‌پوش به خیابان‌ها آمدند
  5. اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت تپه درنتیجه ‘شکنجه’ به بیمارستان منتقل شد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates