10.06.2019

رئیسی پلیس و دولت را به برخورد با مخالفان حجاب اجباری فراخواند

رادیوفرانسه: ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست مسئولان عالی این قوه که امروز دوشنبه بیستم خرداد در تهران برگزار شد، گفت که قوۀ قضائیه در کنار دولت و نیروی انتظامی “اجازه نمی دهد که کوچکترین بی عفتی و ناهنجاری” در کشور جاری شود.

رئیس قوۀ قضائیه ایران در جای دیگری از سخنانش دستگاه های انتظامی و قضایی را به حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” فراخواند و افزود : “امر به معروف و نهی از منکر” وظیفۀ همۀ مردم است و “دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.”

به تازگی فرماندۀ سپاه قدس گیلان، سردار محمد عبدالله پور، از تشکیل و به کارگیری دو هزار گروه امر به معروف و نهی از منکر “برای برخورد با بدحجابی” در این شهر خبر داد و افزود : تنها طی یک هفته بیست و دو هزار گشت برای برخورد با بدحجابی در شهر گیلان صورت گرفته است. فرماندۀ سپاه قدس گیلان در ادامه گفته است که “حجاب نه مسئله ای ساده، بلکه یک مسئلۀ سیاسی و امنیتی بسیار مهم برای جمهوری اسلامی است.”

اقدام های دستگاه های قضایی و انتظامی و گروه های شبه نظامی بسیج تنها به گشت زنی درخیابان ها علیه زنان باصطلاح بدحجاب یا بی حجاب محدود نشده است. در هفتۀ گذشته ۵۴٧ رستوران و قهوه خانه در تهران توسط پلیس به دلیل عدم رعایت “شئونات اسلامی” تعطیل و یازده نفر نیز دستگیر شدند.

مقاومت زنان علیه حجاب اجباری در ایران در یکی دو سال گذشته بی وقفه و رو به گسترش بوده است و از نظر جمهوری اسلامی ایران حجاب اجباری اسلامی یکی از دژهای تعیین کننده در صیانت از نظام اسلامی به شمار می رود. با این حال، برخورد با زنان باصطلاح بدحجاب یا بی حجاب در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست و چهل سال است که توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی در شهرهای کشور صورت می گیرد و بسته به دامنۀ ایستادگی زنان و مردان در مقابل این اجبار گسترش یا کاهش می یابد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates