14.08.2019

این هم عاقبت زندگی سگی یک زن بیچاره در ایران: خانواده میترا استاد قاتل او محمدعلی نجفی را بخشیدند


منبع خبر

Related posts:

  1. فرشید هکی حقوقدان و اقتصاددان به طرز فجیعی به قتل رسید
  2. مصرف مشروبات تقلبی در ایران: ‘مرگ ۴۲ نفر’ ظرف سه هفته
  3. مرگ ۱۲ نفر و مسمومیت دهها نفر در ایران در اثر استفاده از مشروبات الکلی دست‌ساز
  4. قربانیان تجاوز ایرانشهر: به زور اسلحه افراد یونیفورم‌پوش ربوده ‌شدیم
  5. اسیدپاشی در اصفهان؛ ‘پرونده در دست بررسی است’

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates