22.10.2019

فدراسیون جهانی جودو، ایران را از تمام فعالیت‌ها محروم کرد

بی‌بی‌سی: فدراسیون جهانی جودو ایران را از کلیه رقابت‌ها و فعالیت‌های اداری و اجتماعی این رشته محروم کرد. ایران بیست و یک روز فرصت دارد تا در دادگاه عالی ورزش درخواست تجدید نظر کند.

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو امروز در پایان جلسه خود به این نتیجه رسید که تصمیم اولیه این فدراسیون برای تعلیق موقت ایران را تایید کند.

فدراسیون جهانی جودو، دهم سپتامبر تصمیم گرفت پرونده ایران را به کمیته انضباطی خود ارجاع دهد و سه روز بعد فدراسیون جودوی ایران از شروع بررسی انضباطی مطلع شد. این کمیته در هجدهم سپتامبر ایران را از تمام رقابت‌ها معلق کرد.

رسیدگی به این پرونده وقتی آغاز شد که سعید ملایی جودکار وزن منهای ٨١ کیلوگرم ایران گفت رئیس فدراسیون جودو، رئیس کمیته ملی المپیک و مربی تیم ملی به او دستور داده بودند از مسابقه با حریف اسرائیلی در مسابقات قهرمانی جهان ٢٠١٩ در توکیو خودداری کند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
رای فدراسیون جهانی جودو

به انتخاب آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، ایران بصورت مکتوب در این رسیدگی انضباطی شرکت کرد و تمام اتهام‌ها را تکذیب کرد.

در بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی جودو آمده: “اتهام‌های آقای سعید ملایی را بیانیه آقای عبدالله مرادف که فارسی حرف می‌زند و در مسابقات جهانی توکیو همراه او بوده تایید می‌کند. او بوضوح تایید کرد که معاون وزیر ورزش (محمدرضا داورزنی) با تلفن و رئییس کمیته ملی المپیک (رضا صالحی امیری) با تماس تصویری از خواسته بودند که واقعا مبارزه نکند تا ناچار به رویارویی با حریف اسرائیلی نشود.”

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو امروز پس از بررسی شواهد و دفاع ایران، به این نتیجه رسید که عملکرد جودوی ایران ناقض اساسنامه این فدراسیون، منشور المپیک و منشور اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک بوده و رای به محرومیت ایران داد.

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates