19.11.2019

ده‌ها کشته‌ و تقاضای اعدام برای دستگیر شدگان

ایران وایر: با وجود قطع ارتباط اینترنتی با ایران، پیگیری‌های خبرنگاران ایران وایر خبر از کشته شدن ده‌ها شهروند ایرانی دارد. بیشترین آمار کشته شدگان در شهر صدرا (شیراز) ۲۰ نفر؛ کرمانشاه ۱۶ نفر؛ جوانرود (کرمانشاه) ۱۵ نفر و بهبهان ۱۰ نفر است. گزارش‌ها حکایت از حضور سنگین نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها دارد و پیکر کشته شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده. همزمان با سرکوب خشونت بار و شلیک مستقیم گلوگه به معترضان، هزاران نفر نیز در سرتاسر ایران دستگیر شدند. روزنامه کیهان که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می شود، برای دستگیرشدگان تقاضای اعدام کرده: «برخی از این اشرار اعتراف کرده اند. مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates