20.11.2019

پنجمین روز اعتراض‌ها در ایران، شهریار، استان تهران


رادیوفردا: فرماندار شهریار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد بازداشت معترضان گفته «این موضوع را باید از دستگاه‌‌های اطلاعاتی سوال کنید، اما افرادی که در این قضایا بوده‌اند شناسایی شده‌اند».

او توضیح بیشتری نداده است.

تصاویری از شهریار نشان‌دهنده حضور شماری از معترضان در پنجمین روز از اعتراضات در این شهر است.
کشته‌شدن دست‌کم یک نفر در اعتراضات شهریار نیز به تائید مقام‌های محلی رسیده‌است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates