24.11.2019

اشرار شمایید/م.سحر

نامردمِ دژخیم و تبهکار شمایید
بى شائبه سرکردهء اشرار شمایید
شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاکِ شما زاد
بدهیبت و بد باطن و بدکار شمایید
جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر این بوم
کژباور و کژ دست و کژانگار شمایید
ظُلمت ز شما ریشه دوانده ست بر این خاک
چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شمایید
گر مِهرِ فروزنده بر این بام بر آید
در دامِ خودافکنده،گرفتار شمایید
منبر زشما دار جوانان وطن شد
زودا که ازین دار،نگونسار شمایید!

م.سحر
پاریس 17.11.2019

Related posts:

  1. «تفاوت ۱۳ برابری» آمار رسمی و غیر رسمی کشته‌شدگان اعتراضات ایران
  2. دست کم ۱۳۸ کشته در پنج روز سرکوب اعتراض‌های ایران
  3. مقام ارشد جمهوری اسلامی: رهبری تمام هزینه‌های تصمیم اخیر را بر عهده گرفتند
  4. شلیک به معترضان از سوی هلی‌کوپتر حامل امام جمعه شهر صدرا
  5. ادامه اعتراض‌ها در لردگان: دفتر امام جمعه به آتش کشیده شد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates