15.01.2020

روحانی از سپاه خواست از سیر تا پیاز خطای باورنکردنی خود را به مردم توضیح بدهد

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی که امروز چهارشنبه ۲۵ دی در جلسۀ هیئت دولت ایراد کرد، ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند هوای سپاه پاسداران را بهت آور و غیرمنتظره خواند و تنها راه جبران آن را عذرخواهی از مردم و بیان کامل حقیقت خواند.

حسن روحانی تأکید کرد که “درد و رنج مردم” “با پذیرش مسئولیت و صداقت حل می شود.” وی گفت که دولت، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح کشور باید با مشارکت و همکاری یکدیگر در این باره “اقدام قضایی انجام دهند که برای افکار عمومی و دنیا قانع کننده باشد.”

حسن روحانی عذرخواهی از مردم، بیان شفاف واقعیت و اقدام قضایی را “نخستین گام” توصیف کرد و افزود : “اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشد” و برای این منظور به گفتۀ روحانی “باید مقررات مورد بازبینی” قرار بگیرند به طوری که به گفتۀ روحانی “دنیا مطمئن شود که این حادثه در ایران قابل تکرار نیست.” روحانی اضافه کرد : “راه و هدف این است [که] خود نیروهای مسلح ما به مردم اطمینان دهند که این حادثه قابل تکرار نخواهد بود.”

حسن روحانی از نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواست که “به مردم توضیح دهند که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شد چه مسائلی بوده چه جلساتی بوده و چه کارشناسی هایی بوده که مردم بفهمند که نمی خواستند چیزی را از آنان پنهان کنند.” روحانی در عین حال گفت که “البته این حادثه [ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین] باورکردنی نبود.”

او گفت : “کسی نمی تواند باور کند که یک هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی [تهران] هدف [موشک] قرار بگیرد.” روحانی گفت که چنین حادثه یا به قول او چنین “اشتباهی” در کل تاریخ ایران، به ویژه حتا در دورۀ جنگ هشت سالۀ ایران و عراق رخ نداد. وی افزود : چنین “اشتباهی” را “آدم باور نمی کند.” وی اضافه کرد : “من به عنوان کسی که هفت سال مسئول پدافند هوایی [کشور] بودم” این را می گویم که چنین “اشتباهی” “در مخیله آدم نمی گنجد”. روحانی اضافه کرد : خیلی ها از جمله در میان مسئولان کشور از “اشتباه” روی داده در بهت و ناباوری هستند و می پرسند : “مگر می شود”؟ مگر چنین چیزی امکانپذیر است؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از سپاه پاسداران و نیروهای مسلح خواست که اگر تاخیری نیز در پذیرش مسئولیت خود در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی صورت گرفته بابت آن نیز از “مردم عذرخواهی کنند.”

با این حال، حسن روحانی تأکید کرد که حادثۀ سقوط هواپیمای اوکراینی نباید به تضعیف سپاه و نیروهای مسلح کشور منجر شود. وی تأکید نمود : “ما نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی را نیاز داریم.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates