29.05.2013

قوت گرفتن صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت مشایی؟

روزنو: برخی اخبار حاکی از قوت گرفتن صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت مشایی است.

به گزارش روزنو، برخی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی می گویند که با رایزنی هایی که احمدی نژاد با رهبر انقلاب برای تایید صلاحیت مشایی انجام داده است احتمال تایید صلاحیت او زیاد شده است و در روزهای آینده شاهد حضور کاندیدای اصلی انتخابات در عرصه انتخابات خواهیم بود.

حامیان دولت معتقدند رهبر انقلاب به زودی با صدور حکم حکومتی به شورای نگهبان دستور تجدید نظر در بررسی صلاحیت مشایی را می دهد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates