29.05.2020

بازداشت مردی در مشهد به دلیل ‘نصب پرچم با نشان شیرخورشید و عکس رضا شاه’

بی‌بی‌سی: به گزارش بعضی از وب‌سایت‌های حقوق بشری، شهروندی که در مشهد پرچم ایران با نشان شیر و خورشید و همینطور تصویر رضا شاه به در خانه‌اش زده بود، دستگیر شده است.به گزارش هرانا نیروهای امنیتی علیرضا غلامپور ،۵۵ ساله، را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. ‌

View this post on Instagram

به گزارش بعضی از وب‌سایت‌های حقوق بشری، شهروندی که در مشهد پرچم ایران با نشان شیر و خورشید و همینطور تصویر رضا شاه به در خانه‌اش زده بود، دستگیر شده است. به گزارش هرانا نیروهای امنیتی علیرضا غلامپور ،۵۵ ساله، را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. ‌ ‌ چند روز پیش منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، و از مخالفان حکومت ایران در اینستاگرام تصویری از خودش را در حالیکه پرچم ایران را با نشان شیر و خورشید به دست گرفته بود، منتشر کرده بود.

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on

به گزارش بعضی از وب‌سایت‌های حقوق بشری، شهروندی که در مشهد پرچم ایران با نشان شیر و خورشید و همینطور تصویر رضا شاه به در خانه‌اش زده بود، دستگیر شده است. به گزارش هرانا نیروهای امنیتی علیرضا غلامپور ،۵۵ ساله، را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. ‌ ‌ چند روز پیش منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، و از مخالفان حکومت ایران در اینستاگرام تصویری از خودش را در حالیکه پرچم ایران را با نشان شیر و خورشید به دست گرفته بود، منتشر کرده بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates