03.08.2020

مشکلات مالی تهران باعث شده که هند صادرات برنج و چای خود را به ایران متوقف کند

رادیوفرانسه: نشریۀ تایمز اقتصادی چاپ دهلی نو خبر داد که تنگناهای مالی جمهوری اسلامی ایران باعث شده که هند صادرات برنج و چای خود را به ایران عملاً متوقف کند. مدیر سازمان صادرکنندگان برنج باسماتی هند گفته است که به دلیل ناتوانی واردکنندگان ایرانی از پرداخت به موقع بدهی های خود هیچ قرارداد تازه ای برای صدور برنج به ایران امضا نشده است.

در این حال، صادرکنندگان چای در هند نیز در اظهاراتی مشابه گفته اند که اگر در یک ماه آینده تنگناهای مالی ایران برطرف نشوند صادرات چای نیز به این کشور متوقف خواهد شد.

مدیرکل سازمان صادرکنندگان برنج در هند افزوده است که بیش از پیش دولت ایران در پرداخت بدهی های خود با مشکل روبرو است و معلوم نیست که دارایی های دولت ایران به روپیه در نزد بانک مرکزی هند از این پس برای صدور برنج به ایران کفایت کنند. همین منبع افزوده است که در آوریل گذشته هند فقط ۵١ تن برنج به ایران صادر کرد. با این حال، صادرات برنج هند به ایران در دو ماه گذشته شدیداً کاهش یافته است، زیرا، طرف ایرانی قادر به پرداخت بدهی های خود نبوده است.

همین تنگنای مالی باعث شده که صادرات چای هند به ایران نیز در سه ماهه گذشته شدیداً کاهش یابد. در سه ماهۀ نخست سال جاری میلادی ایران روی هم حدود ١۰ میلیون کیلوگرم چای از هند وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است. مدیر عامل سازمان صادرکنندگان چای در هند گفته است که اگر تنگناهای مالی ایران برطرف نشوند صادرات چای هند به ایران تا حداکثر پایان ماه جاری متوقف خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates