12.08.2020

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد: حال عمومی قاضی بخشوده خوب است

ایریب: حال عمومی قاضی بخشوده بازپرس ویژه قتل تهران که دیشب مورد سوء قصد قرار گرفت، خوب است.
حال عمومی قاضی بخشوده خوب استقاضی شهریاری در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: دیشب ضارب یا ضاربانی ناشناس که ظاهرا سوار بر موتور سیکلت بودند دو ضربه با جسم سخت به سر بازپرس امور جنایی تهران وارد کردند و از محل فرار کردند.
وی گفت: حال قاضی بخشوده خوب است و در یکی از بیمارستان‌ها بستری شده است.

سوء‌قصد به جان بازپرس ویژه قتل پایتخت
حوالی ساعت ۲۱ شب گذشته، عباس بخشوده بازپرس ویژه قتل تهران و بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران، توسط دو موتورسوار مورد سوءقصد قرار گرفت.
موتورسواران با جسم سخت و سنگین دو ضربه به سر بازپرس امور جنایی تهران وارد و از محل فرار کردند. قاضی بخشوده شب گذشته کشیک دادسرای مرکز بود که پس از خروج از منزل در حوالی خیابان فداییان اسلام مورد سوءقصد قرار گرفت.

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates