17.09.2020

مسئولین قتل توید افکاری


دو تن از قضاتی که برای کشتن پهلوان #نوید_افکاری پرونده سازی کردند ، تا روز محاکمه در پیشگاه ملت ایران تحت تعقیب قرار دارند.
این دو به نامهای محسن رجایی‌نیا و مهرداد تهمتن مسئول دادگاه و اجرای سریع حکم اعدام نوید افکاری هستند
دادگاه های غیرقانونی ایران بدون شواهد و مدارک عدله پسند و حتی بدون اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کردند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates