17.09.2020

مسئولین قتل توید افکاری


دو تن از قضاتی که برای کشتن پهلوان #نوید_افکاری پرونده سازی کردند ، تا روز محاکمه در پیشگاه ملت ایران تحت تعقیب قرار دارند.
این دو به نامهای محسن رجایی‌نیا و مهرداد تهمتن مسئول دادگاه و اجرای سریع حکم اعدام نوید افکاری هستند
دادگاه های غیرقانونی ایران بدون شواهد و مدارک عدله پسند و حتی بدون اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کردند

Related posts:

  1. ادعای دادگستری فارس درباره تماس تلفنی نوید افکاری قبل از اعدام
  2. اتحادیه اروپا و آمریکا اعدام نوید افکاری را محکوم کردند
  3. واکنش عفو بین الملل به اعدام مصطفی صالحی: مقامات جمهوری اسلامی به دنبال انتقامجویی هستند
  4. سالی رابرتز، کشتی‌گیر: صدای تمام کشتی‌گیرانی را که نگران جان نوید هستند را به دنیا خواهیم رساند
  5. جمهوری اسلامی اعدام؛ حداقل «هشت هزار» اعدام ظرف ۲۰ سال

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates