06.06.2013

کیهان: ستاره‌دار کردن دانشجویان کار دولت اصلاحات بود و امضای آقای خاتمی پای آن است

خبرآنلاین: روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: نامزد اصلاح‌طلبان در مناظره تلویزیونی دیروز اعتراض کرد که چرا دانشجویان را ستاره‌دار کرده بودند؟

گفتم: ولی ستاره‌دار کردن دانشجویان کار دولت اصلاحات بود و سند آن هم موجود است که امضای آقای خاتمی پای آن است.

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: دولت اصلاحات تصویب کرده بود که دانشجویان متخلف ستاره‌دار شوند و تاکید شده بود که دانشجویان ستاره‌دار حق شکایت و اعتراض هم ندارند!

گفت: پس این نامزد اصلاح‌طلبان چرا به جای آن که از اقدام خود شرمنده باشد آن را به حساب دولت نهم می‌نویسد؟!

گفتم: فقط این یک مورد نیست، اصلاح‌طلبان خیلی کارهای دیگرشان را هم عمدا فراموش کرده‌اند. یارو از رفیقش گله کرد و گفت چرا به فلانی گفته‌ای که من آدم فراموشکاری هستم؟ رفیقش پرسید؛ به چه کسی گفته‌ام؟ و یارو گفت؛ چی را به چه کسی گفته‌ای؟!

Related posts:

  1. فضای امنیتی در اطراف دفتر محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی
  2. محمد خاتمی: خوشحالم که هاشمی می‌آید
  3. بحثی با ثناگویان «ثناگوی» رهبری
  4. بیچاره آقای خاتمی! ف. م. سخن
  5. خاتمی: تا صحبت از انتخابات آزاد می‌شود، حمله می‌کنند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates