11.01.2021

یادداشتی از مهدی مهدوی خراسانی

منبع میل دریافتی
آقای رهبر آقای خامنه‌ای
با دستورت برای عدم خرید واکسن از آمریکا و انگلیس :

۱- تو عملا دستور قتل عام ایرانیان را صادر کردی. و نشان دادی که ذره ای عقل و تدبیر نداری. هیچ جای دنیا خود تحریمی آنهم برای دارو و پیشگیری از مرگ حتمی را تعقل نمی دانند. به کدامین گناه می کشی؟

۲- وابستگی و اسارتت را نزد روسیه و چین ۱۰۰ برابر نمایان کردی . چه مدارکی روسیه از تو دارد که بنده و اسیر آنان شدی؟

۳- نشان دادی که از وضعیت فعلی و حبس مردم در خانه بکلی راضی هستی و به خیالت پس از مرگت ، مجتبی هم بدون اعتراض مردم بر تخت پادشاهی خواهد نشست .

۴- در حالی که خودت و نوچه ها و وابستگانت واکسن آمریکایی زدند مردم یک کشور را از تکنولوژی روز دنیا محروم و کره شمالی اسلامی درست کردی . چه کسی چنین اختیاری را به تو داده ؟
۵- سالها توپولوف روسی را به مردم تحمیل و پس از سقوط ۱۲ فروند و کشته شدن بسیاری از ایرانیان مجبور به توقف و خرید هواپیمای دست دوم از آمریکا و اروپا شدی . چند نفر باید بمیرند تا دست از حماقت برداری؟
۶-چرا تو یکنفر باید برای کل مردم ایران تصمیم بگیری. در آغاز کرونا، آن را یک بیماری گذرا پیش بینی و برای رفع بیماری، خواندن صحیفه سجادیه را توصیه کردی . چرا افاقه نکرد؟
۷- بدان که در نزد مردم ایران منفور تر از تو وجود ندارد. به درک واژه همه ایران و ایرانیان پس از شنیدن خبر مرگ تو خواهد بود .

لطفاپخش کنید تا به دست همه مردم ایران و خود رهبر برسد.
ارادتمند مهدی مهدوی خراسانی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates