31.01.2021

جایگاه ج‌ا در فساد ۱۴۹ از ۱۸۰ است


ایران اینترنشال: . این #انقلاب_مردم اگه برای مردم سودی نداشت، برای قبیله‌ی فاسد خامنه‌ای نون داشته

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates