10.03.2021

مسئول قرارگاه جنگ نرم در حال آموزش عملیات لایک‌ریزی به افسران جنگ نرم است


سایبری های حکومت آخوندی را اینگونه آموزش می دهند تا فله ای لایک بزنند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates