29.03.2021

شمخانی : توافق ٢٥ سالۀ ایران و چین افول آمریکا را تسریع می‌کند

خُسن‌آقا: حضرات معلوم نیست چه مواد توهمزایی می‌زنند که خودشان را مرکز ثقل دنیا می‌دانند
رادیوفرانسه: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مدعی شد که امضای سند همکاری بیست و پنج سالۀ ایران و چین، افول آمریکا را تسریع می‌کند. شمخانی که این مطلب را در صفحۀ توئیتر خود نوشت امضای این توافق را “بخشی از سیاست مقاومت فعال” جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و غرب خواند.

او گفت : “دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون‌شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست.” شمخانی سپس افزود که سند همکاری بیست و پنج سالۀ ایران و چین باعث نگرانی آمریکا شده، زیرا، به گفتۀ شمخانی “شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق، افول آمریکا را تسریع می‌کند.”

شنبه گذشته در جریان سفر وزیر امور خارجۀ چین به ایران دو دولت تهران و پکن توافق همکاری‌های بیست و پنج سالۀ خود را امضاء کردند، بی آنکه جزئیات این قرارداد به آگاهی عموم رسیده باشد. کارشناسان از این توافق به عنوان “تلۀ بدهکاری” یاد کرده که دولت چین در قبال کشورهای ضعیف از منظر اقتصادی از جمله رژیم ایران به کار می‌گیرد.

در پی امضای این توافق حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران” هشدار داد که تاکنون بخش خصوصی ایران از جزئیات این توافق با اطلاع نشده و جمهوری اسلامی “نباید تمام تخم مرغ هایش را در بازار نفت در سبد چین بچیند.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates