23.10.2021

سیلی به استاندار سپاهی آذربایجان شرقی در مراسم معارفه


بی‌بی‌سی: آقای خرم از سپاهی‌هایی بود که در جریان جنگ داخلی سوریه در این کشور حضور داشتند، او مدتی هم اسیر شد

عابدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی و از فرماندهان سپاه، در جریان مراسم معارفه‌اش از یک نفر سیلی خورده است.

در حالی که آقای خرم پشت سکوی سخنرانی مشغول صحبت بود، یک نفر روی صحنه رفته و با قدم زدن به سوی آقای خرم او را غافلگیر کرد و به صورتش سیلی زد.

برخی رسانه‌های ایران این فرد را یکی از نیروهای اخراجی سپاه در آذربایجان شرقی معرفی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی گفت این فرد درجه سرهنگی داشته و در دوران خدمتش در کارگزینی سپاه تبریز با آقای خرم “مشکلات شخصی” داشته است.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران و فرمانده سابق سپاه قدس هم در مراسم معارفه عابدین خرم حضور داشت.

رسانه‌های ایران نوشته‌اند که پس از سیلی خوردن عابدین خرم “مراسم به تنش کشیده شد و گروه‌های مختلفی از شرکت کنندگان در مخالفت و موافقت با استاندار جدید شعار دادند.”

در تصاویر منتشرشده از این مراسم دیده می‌شود که چندین نفر به روی صحنه می‌روند و فرد مهاجم به استاندار جدید را از او دور کرده و کتکش می‌زنند.

افراد دیگری هم به روی صحنه می‌دوند و با یکدیگر درگیر می‌شوند.

به نظر می‌رسد چند نفر از آنها لباس نظامی به تن دارند.

آقای خرم پس از سیلی خوردن روی صحنه بازگشت و گفت: “من این فرد را نمی‌شناسم. او را در صف دشمنان می‌دانم، اما می‌بخشم.”

پس از صحبت‌های آقای خرم چند نفر فریاد زدند “مرگ بر منافق” و “استاندار انقلابی حمایت حمایت”.

معارفه عابدین خرم

مقام‌های حاضر در مراسم روی صحنه رفتند و برای حمایت از استاندار جدید شعار دادند

عابدین خرم درجه سرتیپ دوم پاسدار را دارد و از سال‌های آغازین دهه ۷۰ خورشیدی مقام‌های نظامی و امنیتی در آذربایجان شرقی داشته است.

آقای خرم از جمله فرماندهان سپاه بود که در سال‌های آغازین جنگ داخلی سوریه گروگان گرفته شده و پس از مدتی آزاد شدند.

در آن مقطع ایران به دروغ این افراد را نظامیان بازنشسته معرفی کرد.

آقای خرم از سال ۱۳۹۶ فرمانده سپاه آذربایجان شرقی شد.

در دوران فرماندهی او باشگاه تراکتورسازی تبریز از مالکیت سپاه درآمد و به محمدرضا زنوزی مطلق واگذار شد. نام آقای زنوزی مطلق در پرونده‌های فساد مالی و به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی مطرح بوده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates