18.12.2021

مقایسه حقوق و دستمزد قبل و بعد از انقلاب + قدرت خرید

مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

در ادامه این بخش از نم نمک به بررسی حقوق و دستمزد در قبل از انقلاب و مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و پس از آن به همراه جدول دستمزد از سال 53 را برای شما گرداوری کرده ایم که خواهیم دید.

میزان حقوق و دستمزد سال 1345

دولت روز 17 فروردین سال 1345 با صدور اطلاعیه ای در جراید دستمزد کارگر ساده روزمزد را روزانه 70 ریال (7 تومان) و کارگر نیمه ماهر را 100 ریال اعلام کرد.

در همین حال جراید به اعلام قیمت های برخی کالاها در آن روز پرداختند و نوشتند :

امروز 17 فروردین 1345 هر کیلوگرم گوشت گوسفند 50 ریال و هر کیلوگرم گوشت گوساله 40 ریال است ، در آن روز همچنین اعلام شد هر دلار آمریکا 66 ریال و هر مارک آلمان 17 ریال به پول ایران ارزش دارد و قیمت یک قالی 12 متر مربعی دستباف اراک 22000 ریال است.همچنین هر گرم طلا 18 عیار 75 ریال است.

البته برخی از جراید نیز دستمزد یک تحصیل کرده دیپلمه را در آن زمان 600 تومان ذکر کرده اند و گفته اند که حقوق یک معلم نیز اکنون بین 350 تا 450 تومان است. یک مسئول کشیک شبانه اگر هر شب تا صبح می توانست در یک کارخانه مواظب اوضاع خط تولید در شیفت باشد به غیر از 500 تا 700 تومان حقوق ماهانه مبلغ 75 تومان نیز اضافه کار بگیرد ، با این حال یک لیسانسه به محض استخدام در آن سال می توانست تا 2200 تومان حقوق بگیرد.

جدول درامد و مخارج در سال 1345
شرح قیمت در سال 1345 (ریال)
گوشت گوسفند 50
گوشت گوساله 40
حداقل دستمزد روزانه 70
هرگرم طلا 18 عیار 75
قیمت دلار 66
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت دلار

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت دلار اینگونه محاسبه می شود :

۱.۰۶ = ۶۶ ÷ ۷۰

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 دلار بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی دلار ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت طلا اینگونه محاسبه می شود :

۰.۹۳ = ۷۵ ÷ ۷۰

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 گرم طلا بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی طلا ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت گوشت گوساله

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت گوشت اینگونه محاسبه می شود :

۱.۷۵ = ۴۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوساله

۱.۴ = ۵۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوسفند

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 2 کیلو گرم گوشت گوساله بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی گوشت ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا در سال 57

در سال 1357 قیمت سکه تمام 4200 ریال و قیمت هر دلار آمریکا حدود 100 ریال و حداقل دستمزد ماهیانه 6300 ریال بوده است.

بر اساس نرخ های بالا ، حداقل دستمزد ماهیانه بر اساس قیمت سکه و دلار در سال 1357 اینگونه محاسبه می شود :

۶۳= ۱۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس دلار

۱.۵= ۴۲۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس تعداد سکه

پس در سال 1357 حداقل دستمزد ماهیانه حدود 1/5 سکه بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی سکه ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.

جدول دستمزد از سال 53
سال   حداقل دستمزد (به ریال) حداکثر مزد مشمول بیمه
روزانه ماهیانه روزانه ماهیانه
1353 105 3.150 بدون رعایت سقف
1354 131 3.930 بدون رعایت سقف
1355 152 4.560 بدون رعایت سقف
1356 180 5.400 بدون رعایت سقف
1357 210 6.300 4.000 120.000
1358 567 17.010 4.000 120.000
1359 635 19.050 4.000 120.000
1360 635 19.050 4.000 120.000
1361 635 19.050 4.000 120.000
1362 635 19.050 4.000 120.000
1363 635 19.050 4.000 120.000
1364 720 21.600 4.000 120.000
1365 720 21.600 4.000 120.000
1366 760 22.800 4.000 120.000
1367 830 24.900 4.000 120.000
1368 830 24.900 4.000 120.000
1369 1000 30.000 4.000 120.000
1370 1667 50.010 5.333 160.000
1371 2267 68.010 8.066 242.000
1372 2994 89.820 9.373 281.200
1373 6 ماهه اول 3894 116.820 10.910 327.300
1373 6 ماهه دوم 3894 116.820 14.100 423.000
1374 5333 160.000 18.666 560.000
1375 6907 207.210 23.333 700.000
1376 8482 254.460 30.000 900.000
1377 10051 301.530 40.000 1.200.000
1378 12061.2 361.836 48.000 1.440.000
1379 15.267 458.010 54.800 1.644.000
1380 18.930 567.900 67.950 2.038.500
1381 23.282 698.460 83.580 2.507.400
1381 6 ماهه دوم — 100.000 3.000.000
1382 28.446 853.380 133.333 4.000.000
1383 35.534 1.066.020 166.556 4.996.680
1384 40.864 1.225.920 208.000 6.240.000
1385 50.000 1.500.000 254.500 7.635.000
1386 61.000 1.830.000 366.000 10.980.000
1387 73.200 2.196.000 512.400 15.372.000
1388 87.840 2.635.200 614.880 18.446.400
1389 101.000 3.030.000 707.000 21.210.000
1390 110.100 3.303.000 707.700  
1391 130.000 3.900.000    
1392 162.000 4.872.000    
1393 203.000 6.090.000    
1394 237.000 7.125.000    
1395 270.000 8.122.000    
1396 310.000 9.300.000    
1397 370.000 11.110.000    
1398 508.000 15.260.000    
1399 636.000 19.100.000    
جدول دستمزد از سال 53 تا امسال

منبع

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates