25.01.2022

هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای وین، به دلیل اختلاف نظر درونی، تغییر کرد


رادیوفرانسه: ریچارد نفیو، کارشناس آمریکائی امنیت و تحریم و عضو ارشد پیشین هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای وین در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران

ریچارد نفیو، عضو ارشد هیئت نمایندگی آمریکا در گفتگوهای وین در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران، بنوشتۀ ان‌بی‌سی، به سبب اختلاف نظر با رابرت مالی، نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجۀ آمریکا برای امور ایران، از مقام خود در این مذاکرات کنار رفته است.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجۀ آمریکا این خبر را تائید کرد و در اطلاعیه‌ای با اشاره به «سهم پر اهمیت وی در هیئت مذاکره کنندۀ آمریکا» تاکید کرد که او «به خدمت خود در وزارت امور خارجه ادامه می‌دهد».

ریچارد نفیو، کارشناس امور امنیتی بویژه در زمینه سلاح‌های اتمی است که چندی در دفتر ملی امنیت هسته‌ای آمریکا و سپس در دفتر امور بین‌المللی و عدم گسترش سلاح‌های اتمی وزارت امور خارجۀ این کشور کار کرد. وی سپس در مقام مدیر امور ایران به شورای امنیت ملی آمریکا انتقال یافت. او مدتی نیز هماهنگ کنندۀ دفتر تحریم‌های وزارت امور خارجۀ آمریکا بود و تا دسامبر ٢٠١٤ در مذاکراتی که سال پس آز آن به توافق برجام منجر گردید، شرکت داشت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates