02.03.2022

اوکراین می گوید ۵۸۴۰ سرباز روسی را کشته است

بی‌بی‌سی: نیروهای مسلح اوکراین می گویند که ارقام اولیه نشان دهنده تمام خسارات وارد شده به نیروهای روسیه از آغاز تهاجم است. بی بی سی نمی تواند مستقلاً این ادعاها را تأیید کند، اما وزارت دفاع بریتانیا معتقد است که نیروهای روسیه در جریان حمله به اوکراین متحمل خسارات سنگینی شده اند.

مجموع خساراتی که اوکراین می گوید به روسیه وارد کرده عبارتند از:

-۵۸۴۰ ننظامی
-۳۰ هواپیما
-۳۱ هلیکوپتر
-۲۱۱ تانک
-۸۶۲ خودروی گشت زرهی
-۸۵ سامانه توپخانه
-۹ سامانه ضد هوایی
-۶۰ مخزن سوخت
-۳۵۵ وسیله نقلیه
-۴۰ موشک انداز

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates