10.03.2022

خامنه‌ای : ساده‌لوحانه است اگر از قدرت منطقه‌ای و دفاعی خود صرف نظر کنیم

رادیوفرانسه: در حالی که مذاکرات وین در بی سرانجامی گرفتار مانده است، علی خامنه ای، رهبر حکومت فقها در ایران، کوتاه آمدن در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌ها برای مصون ماندن از تحریم‌ها را خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاسی کشور دانست و افزود : ساده لوحانه تر و ناشیانه تر از این “خطا” پیشنهاد کسانی است که می‌گویند برای پیشگیری از حساسیت “دشمن” باید قدرت دفاعی کشور را کاهش داد.

علی خامنه ای که این سخنان را در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ایراد می‌کرد، همچنین گفت که چشم پوشی تهران از قدرت منطقه ای و همچنین قدرت دفاعی، و پیشرفت های علمی و هسته ای خود به منزلۀ قطع کردن بازوهای قدرت ملی جمهوری اسلامی است. او در ادامه افزود : “حضور منطقه‌ای به ما عمق راهبردی و قدرت بیشتر ملی می دهد. چرا باید از آن صرف نظر کنیم؟”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates