07.04.2022

آیت الله خسروشاهی در مورد طرح انقلابی مسکن: ملت نباید غصه خانه بخورد

منبع بریده روزنامه اطلاعات دوشنبه ۲۵ مهر ۵۸
*آگر تا ۳ سال به بی خانه‌ها خانه ندادیم ما را بکشید.
*به متقاضیان تا اولیل زمستان خانه داده می‌شود.
*طوری بررسی کرده‌ایم که همه صاحب خانه شوند. حتی دانشجویانی که برای تحصیل به تهران و شهرستانها می‌روند *دارای اطاق خواهند بود.
*شرایط واگذاری مسکن در تهران حداقل اقامت ۵ سال در تهران است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates