10.04.2022

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی تبریز یکشنبه 21 فروردین

صبح امروز بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به عدم رعایت عدالت در حقوق و مزایای خود مقابل سازمان تامین اجتماعی شعبه ۵ تبریز اعتراض کردند
با شعار:حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه
یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates