19.04.2022

مقالۀ حسین شریعتمداری کار دست وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی داد

رادیوفرانسه: پس از آنکه حسین شریعتمداری از دولت ایران خواست که برای آزاد کردن هفت میلیارد دلار دارایی مسدود شدۀ این کشور در کره، تنگه هرمز را به روی کشتی های تجاری کره جنوبی ببندد، دولت سئول سفیر جمهوری اسلامی را به نشانۀ اعتراض احضار کرد و خواستار توضیح شد.

احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول، سعید بادامچی، توسط معاون وزیر امور خارجۀ کره صورت گرفت. در توضیح سعید بادامچی گفته است که موضع سرمقاله نویس روزنامۀ کیهان با موضع رسمی جمهوری اسلامی سازگاری ندارد.

حسین شریعتمداری در یادداشت روز شنبه بیست و هفت فروردین خود در روزنامۀ کیهان از جمهوری اسلامی ایران خواست که به جای آزاد کردن چهار زندانی دوتابعیتی آمریکا در ازای آزاد شدن هفت میلیارد دلار از پول های توقیف شدۀ ایران در کره جنوبی، به کشتی های تجاری این کشوراجازۀ عبور از تنگۀ هرمز را ندهد.

در روزهای گذشته حکومت ایران مدعی شد که توافق اولیه‌ای برای آزاد شدن منابع مسدود شده آن در کره در ازای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکا در ایران صورت گرفته است. اما، به محض آن که دولت آمریکا این ادعا را بی اساس و کذب محض خواند، حسین شریعتمداری مبادلۀ زندانیان دوتابعیتی در ازای آزاد شدن پول های ایران در کره را “ارزانفروشی” خواند و خواستار بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتی های کره ای شد.

با این حال، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت أمور خارجۀ ایران، امروز بار دیگر مدعی شد که “توافق اولیه” همچنان به قوت خود باقی است اما نه با آمریکا که وی از آن به عنوان کشور ثالث یاد کرد. خطیب زاده نگفت که کشور “ثانی” که توافق ایران با آن همچنان به قوت خود باقی است کدام است. سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی تنها گفت که در هر حال آزاد شدن پول های ایران به آمریکا ربطی ندارد، هر چند او نگفت که این موضوع به چه کسی ربط دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates