19.06.2013

فراکسیون اصلاح طلب شورای شهر تهران مایل است محسن هاشمی جایگزین قالیباف شود

خُسن آقا: این خاندان دست از سر ملت ایران بر نمی دارند!
رادیوفرانسه: بهروز صمد بیگی درباره احتمال کسب کرسی شهردار تهران توسط محسن هاشمی اعتقاد دارد که فراکسیون اصلاح طلب محسن هاشمی را برای این پست انتخاب کرده است. با این حال بعقیده او موفقیت این پروژه بستگی به موقعیت قالیباف دارد.
گفتگو با بهروز صمد بیگی، روزنامه نگار حوزه اجتماعی
گوش کنید (08:50)

در حالیکه هنوز نتایج کامل انتخابات شورا ها منتشر نشده است و مسئولان تاریخ انتشار آنرا مرتب عقب می اندازند، شب گذشته سرانجام نتایج حساس ترین بخش انتخابات شهر و روستا که متعلق به پایتخت است منتشر شد.
نتیجه این خبر از پیروزی 31 کاندیدا خبر می دهد که بعنوان اعضای شورای شهر تهران انتخاب شده اند.
جالب آنکه اصولگرایان درست بر عکس انتخابات ریاست جمهوری که در آن بشدت مورد بی مهری رای دهندگان قرار گرفتند و شکست سختی را تجربه کردند، در انتخابات شورای شهر تهران اکثریت کرسی های پارلمان شهر را بخود اختصاص دادند و در مجموع هژده نماینده به شورا فرستادند. این در حالی است که اصلاح طلبان توانستند سیزده نماینده وارد شورا کنند. گر چه این ناهماهنگی در تناسب قوا را می توان با رد صلاحیت وسیع اصلاح طلبان توسط نمایندگان مشترک دولت و مجلس توضیح داد.
در گفتگوئی با بهروز صمد بیگی روزنامه نگار حوزه اجتماعی ، وی توضیح می دهد که در انتخابات اخیر ، اگر به فهرست نمایندگان انتخاب شده نگاهی بیندازیم می توان تشخیص داد که این انتخابات چندان هم سیاسی نبوده است و مردم افراد را بدلیل توانائی هایشان انتخاب کرده اند.
صمد بیگی یاد آوری می کند که در دور اول انتخابات شورای شهر تهران کاملاً یک ترکیب سیاسی برنده شد که گرایش اصلاح طلبی داشت. در دور دوم و سوم این اصولگرایان بودند که پیروز شدند و اصلاح طلبان در اقلیت قرار گرفتند.
بعقیده بهروز صمد بیگی در این دوره ( دوره چهارم ) تعادل بوجود آمده و وزن نیرو های رقیب به هم نزدیک شده است. در نتیجه گرایش های سیاسی متنوع در شورا دیده می شود.
صمد بیگی می گوید این هژده اصولگرائی که انتخاب شده اند یک گرایش واحد ندارند و برخی از آنها با یکدیگر همسو نیستند. بعقیده او اگر بخواهیم با دقت بررسی کنیم قوا ی دو رقیب تقریباً مساوی است.
صمد بیگی توضیح می دهد که هم اکنون از لیست “خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت ” سیزده عضو ، از لیست اصلاح طلبان هم سیزده عضو و از لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان یازده عضو به شورا راه پیدا کرده اند ، که در نتیجه می توان آنرا یک مجمع متوازن توصیف کرد.
صمد بیگی درباره اصلاح طلبان توضیح می دهد که بسیاری از شخصیت های سرشناس آنها رد صلاحیت شدند و این اتفاق آنان را مجبور کرد که نیرو های جایگزین خود را وارد عرصه انتخابات کنند. او می گوید با این همه ، اصلاح طلبان تعداد قابل توجهی را به شورا فرستادند.
صمد بیگی درباره احتمال کسب کرسی شهردار تهران توسط محسن هاشمی اعتقاد دارد که فراکسیون اصلاح طلب محسن هاشمی را برای این پست انتخاب کرده است. با این حال بعقیده او موفقیت این پروژه بستگی به موقعیت قالیباف دارد. این که آیا او خود مایل است شهرداری را ترک کند؟ آیا ممکن است وارد کابینه دولت جدید شود؟ آیا مسئولان کشور ، از او مانند دفعه قبل حمایت خواهند کرد؟

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates