پست های برچسب: آثار تاریخی

01.16.2017

کشف معبدی با مجسمه های طلا در زیر زمین حوالی تخت جمشید

آینده ما: در روستای فاروق که با فاصله ای حدود 20 کیلومتر با تخت جمشید فاصله دارد بزرگترین گنج ایران کهن کشف شده که گفته می شود تخت جمشید دومی است که آن را در زیر زمین ساخته بودند. منطقه را محاصره نظامی کرده اند و اجازه نزدیک شدن کسی را به محل کشف شده […]

08.19.2016

«اقدام داعشی» رییس شورای شهر یزد:تخریب نماد اثر باستانی زرتشتیان از ساختمان جدید شورای شهر

رادیوفرانسه

Free Blog Themes and Blog Templates