پست های برچسب: آچمز

10.7.2016

حجاب اجباری شطرنج قهرمانی زنان جهان را آچمز کرد

بی‌بی‌سی: انصراف دو زن شطرنج باز از مسابقات قهرمانی زنان جهان که بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود، یک بار دیگر به این بحث دامن زده که کدام یک به نفع زنان ایران است: کم کردن هر نوع رابطه با ایران، یا برعکس بیشتر کردن روابط و تماس های زنان ایران با زنان […]

Free Blog Themes and Blog Templates