پست های برچسب: احمدرضا دستغیب

07.23.2019

رمزگشایی از فساد اقتصادی اصلاح‌طلب ، اصول‌گرا و سپاه در مدیریت شهری شیراز

ایران وایر: احمد رضا دستغیب که در نخستین جلسه شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان فارس پس از دستگیری مهدی حاجتی به نائب رئیسی این نهاد انتخاب شد، در دوره‌های ششم و هشتم مجلس هم نمایندگی اصلاح طلبان را بر عهده داشت در مدت انتقال مهدی حاجتی نماینده شورای شهر شیراز به زندان رمزگشایی می‌شود؛ با […]

Free Blog Themes and Blog Templates