پست های برچسب: احمد سالک

05.23.2018

احمد سالک، مخزن اسرار نظامی و امنیتی

ایران وایر: احمد سالک در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.
رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی از معاونانش بوده اند. در دوره ای فرماندهی سپاه [...]

Free Blog Themes and Blog Templates