پست های برچسب: اسناد اشغال سفارت آمریکا

11.7.2019

فاجعه اشغال سفارت به روایت اسناد محرمانه آمریکا

ایران وایر: اسناد مذاکرات درونی دولت کارتر در باره نحوه مقابله با اشغال سفارت آمریکا در ایران، دیروز، یعنی در همان روز ۴۰ سالگی اشغال سفارت، از سوی ٰ”آرشیو امنیت ملی” ایالات متحده منتشر شدند. این اسناد نشان می‌دهند که بر خلاف تصورات در تهران دولت کارتر، برآمده از افتضاح سیا و کاخ سفید در […]

Free Blog Themes and Blog Templates