پست های برچسب: اما بنینو

02.1.2014

اولین زن مقام خارجی بی حجاب در فرودگاه ایران ! + عکس

صاحب: پس از پایان سفر خانم بنینو به تهران یکی از رسانه های اصولگرا طی خبری مدعی شد، که پیرامون موضوع حجاب وزیر امورخارجه ای تالیا فعل و انفعالاتی رخ داده … پس از پایان سفر خانم بنینو به تهران یکی از رسانه های اصولگرا طی خبری مدعی شد، که پیرامون موضوع حجاب وزیر امورخارجه […]

Free Blog Themes and Blog Templates