پست های برچسب: اورژانس

06.12.2014

ترفندهای آماری برای جبران کمبود نیرو در اورژانس: تلفن بازی اورژانس تهران با وزیر بهداشت

تدبیر: وزیر بهداشت آمد،تماس با اورژانس تهران کم شد گروه اجتماعی تدبیر:شب گذشته وزیر بهداشت از اورژانس کشور بازدید کرد. دراین بازدید تعدادی ازمعاونان و اعضای ارشد وزارت خانه و دکتر رضا دهقان پور رییس اورژانس تهران هم او را همراهی کردند. این بازدید از حدود ساعت هفت غروب آغازشد و تا پاسی از شب […]

Free Blog Themes and Blog Templates