پست های برچسب: اپوزوسیون

09.27.2019

از تصور تا توهم عبدالستار دوشوکی: (نقدی گذرا به شورای مدیریت گذار)

عبدالستار دوشوکی: شورای مدیریت گذار بعد از بیش از یک سال جلسات خصوصی قرار است آخر این هفته بعنوان پروژه جدید بخشی از اپوزیسیون در لندن “برآیش” شود.  وقت زیادی صرف کردم تا معنی “برآیش” را پیدا کنم. ظاهرا برایش یعنی مرحله پایانی تکوین و تکامل یا فرگشت با ویژگی فنوتیپی موروثی! در دعوت نامه […]

10.7.2013

اپوزوسیونی که «کیف‌کشی» روحانی را می‌کند «قمپوزسیون»هم نیست!

خودنویس: تا پیش از روی کار آمدن روحانی اپوزوسیونی فکسنی و هزار پاره داشتیم که اگر چه درآن هرکس ساز خودش را می‌زد و خیلی‌ها به آن قمپوزوسیون می‌گفتند ولی لااقل وجود داشت. قسمتی از این اپوزوسیون خواستار براندازی بود قسمت دیگر هم‌خواهان اصلاح. هیچ‌کدام هم هم‌دیگر را قبول نداشتند. درهمه نزدیک به این ۳۵ […]

Free Blog Themes and Blog Templates