پست های برچسب: ترکمنستان

02.9.2015

چرا ترکمنستان ماهیگیران ایرانی را در خزر هدف قرار داد؟

بی‌بی‌سی: رئیس جمهور ایران آذر ماه امسال برای حضور در مراسم افتتاح خط آهنی که کشورهای شرق دریای خزر را به هم متصل می کند با قطار از استان گلستان ایران به ترکمنستان سفر کرده بود
اخیرا اعلام شده است که گارد ساحلی دولت ترکمنستان تعدادی از ماهیگیران ایرانی را که از روستاهای ترکمنی طرف ایران [...]

Free Blog Themes and Blog Templates