پست های برچسب: تشیع

06.6.2013

“مسأله‌ آخوند”؛ پنجاه‌سالگی پانزده خرداد

بی‌بی‌سی: «مسأله‌ آخوند برای همیشه در ایران تمام شد». این چیزی بود که اسدالله علم سال‌ها بعد از واقعه‌ پانزده خرداد فکر می‌کرد. به گمان او‌ با سرکوب روحانیان در آن واقعه، معضل مداخله‌ روحانیت در قدرت سیاسی‌ برای همیشه حل یا منحل شده است. وزیر دربار در دفتر خاطرات خود نوشت روزی به شاه […]

Free Blog Themes and Blog Templates