پست های برچسب: تورنتو

05.28.2015

عتراض به بزرگداشت «بتی به نام خمینی»

خودنویس: به دنبال برگزاری مراسمی در بزرگداشت رهبر اولیه‌ی جمهوری اسلامی در جامعه اسلامی یورک، گروهی از ایرانیان شهر تورنتو در کانادا، در مقابل محل برگزاری این مراسم، تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار می‌کنند. با وجود اینکه بسیاری معتقدند حافظه تاریخی ایرانیان، کوتاه مدت است، اما فعالیت‌های اعتراض‌آمیز گروهی از ایرانیان شهر تورنتو به برگزاری مراسم بزرگداشت […]

Free Blog Themes and Blog Templates