پست های برچسب: جاسوسِ

12.16.2013

جاسوسِ ایرانی تبارِ انگلیسی و انقلاب نارنجی

خودنویس: انگلیسا بی‌گدار به آب نمی‏‌زنند. دلیل نداشته که چهار افسر اطلاعاتی را یک‌جا آن هم سراغ یک جاسوس بفرستند دم در حمام گنجعلی خان توی بازار کرمان. دیوانه که نیستند… رئیس دادگاه انقلاب کرمان از بازداشت یک «جاسوس انگلیسی» خبر داده است. او گفت: «این جاسوس پس از چندین ماه فعالیت اطلاعاتی پیچیده، به […]

Free Blog Themes and Blog Templates