پست های برچسب: حفرههای امنیتی

06.1.2021

رئیس موساد در مراسم خداحافظی: تا قلب ایران نفوذ کردیم

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،یوسی کوهن (راست) دوازدهمین رئیس موساد است که در سال ۲۰۱۶ به این مقام رسید یوسی کوهن در مراسم خداحافظی از ریاست موساد، سازمان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، گفت که در دوره ریاست او بر این سازمان اسرائیل توانسته تا “قلب ایران” نفوذ کند. آقای کوهن در این مراسم و در حضور بنیامین […]

Free Blog Themes and Blog Templates