پست های برچسب: دربای خزر

08.20.2018

می جنگیم؛ می میریم؛ خزر رو پس میگیریم – ۲۷ مرداد- تجمع مردم مقابل مجلس

«می جنگیم؛ می میریم؛ خزر رو پس میگیریم» «کاسپینو فروختی؛ ناموستو فروختی» ۲۷ مرداد- تجمع مردم مقابل مجلس در #اعتراض به امضا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی #دریای_خزر از سوی دولت جمهوری اسلامی

08.16.2018

گفتگو با امیر طاهری در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر

Free Blog Themes and Blog Templates