پست های برچسب: دیوث

05.10.2016

توضیح یک دیوث در باره یک دیوث دیگه: توضیح دفتر جوادی آملی در ارتباط با به کار بردن واژه «دیوث» در دیدار با عارف

من و تو: دفتر آیت‌الله جوادی آملی در رابطه با دیدار این مرجع تقلید با محمدرضا عارف اطلاعیه ای را منتشر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است «در این دیدار به کارگیری واژه‌ای خاص موجب برداشت ناصوابی گشته که امید این توضیح در جهت رفع این ابهام مؤثر و مفید باشد.» واژه‌ خاص […]

Free Blog Themes and Blog Templates