پست های برچسب: راه بندان

05.28.2018

موافقان تقسیم کازرون جاده‌های منتهی به استان‌های بوشهر و خوزستان را بستند

رادیوفردا: ۱۰ روز پس از اطلاعیه وزارت کشور درباره توقف ایجاد شهرستان جدید در کازرون، گروهی از مردم بخش «چنارشاهیجان» که خواستار ایجاد این شهرستان و جدایی از کازرون بودند، جاده‌های منتهی به استان‌های بوشهر و خوزستان را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معترضان از ساعت چهار صبح روز یکشنبه ششم خرداد، جاده‌های شهر« […]

Free Blog Themes and Blog Templates