پست های برچسب: سخنان خمینی پیش از انقلاب

02.9.2019

چرا مردم سال ۵۷ رهبری خمینی را پذیرفتند و شاه را سرنگون کردند

سخنان خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه پیش از انقلاب:
بشر در اظهار نظر خودش آزاد است.
اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.
مطبوعات در نشر همه‌ حقایق و واقعیات آزادند.
در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.
در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد پیش قاضی می‌رود و [...]

Free Blog Themes and Blog Templates