پست های برچسب: سیمین بهبهانی

11.20.2017

این تصویر مربوط به سال ۱۳۳۰ در تهران، عکس سنگینی‌ست که شماری از بزرگ‌ترین چهره‌های ادبیات ایران در آن روزگار را در خود جای داده‌است.

از راست به چپ: منصوره نادرپور (خواهر نادر نادرپور)، سیمین بهبهانی، لعبت والا، محمد قاضی، نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج (سایه)، فروغ فرخ‌زاد و فریدون مشیری.

08.19.2014

‘ستاره فرو خفت و آرمید’، نگاهی به شعر سیمین

بی‌بی‌سی: هنرمندان را بزرگواری هایی ویژه باید تا در جهان خوش بدرخشند، وگرنه در محدوده زمانی و مکانی زیست خود محصور می مانند و تاثیر حرف ها و آفریده هایشان به مرور زمان بُرد خود را از دست می دهد. در یک صد سال اخیر در ایران اندک نبوده اند هنرمندانی که آفریده هایشان هنگامی […]

Free Blog Themes and Blog Templates