پست های برچسب: شهردار

06.15.2016

درخت محمدباقر قالیباف

منبع پویش

06.19.2013

فراکسیون اصلاح طلب شورای شهر تهران مایل است محسن هاشمی جایگزین قالیباف شود

خُسن آقا: این خاندان دست از سر ملت ایران بر نمی دارند! رادیوفرانسه: بهروز صمد بیگی درباره احتمال کسب کرسی شهردار تهران توسط محسن هاشمی اعتقاد دارد که فراکسیون اصلاح طلب محسن هاشمی را برای این پست انتخاب کرده است. با این حال بعقیده او موفقیت این پروژه بستگی به موقعیت قالیباف دارد. گفتگو با […]

Free Blog Themes and Blog Templates