پست های برچسب: غربالگری

04.17.2022

چرا آمار غربالگری ناهنجاری‌های جنین در چهار ماه اول بارداری از سامانه‌های الکترونیک ایران حذف می‌شوند؟

بی‌بی‌سی: وزارت بهداشت ایران می‌گوید ثبت غربالگری ناهنجاری‌های جنین در سامانه‌های الکترونیک “ممنوع نشده” اما درخواست این غربالگری در “سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.” در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین با موضوع “حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک”، دکتر حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از […]

Free Blog Themes and Blog Templates